14 October 2011

Brunei Laksanakan Hudud


BANDAR SERI BEGAWAN: Sultan Brunei Sultan Hasanal Bolkiah menitahkan pentadbir negara itu segera melaksanakan perundangan syariah serentak dengan sivil.

Baginda bertitah pada mesyuarat Majlis Agama Islam menegaskan perlaksanaan undang-undang itu tidak perlu ditangguh lebih lama kerana kelengkapan melaksanakannya sudah ada.

Titah baginda lagi, Akta Jenayah Islam jika difahami dengan betul adalah terbaik kerana ia datang dan dicipta oleh Allah dan bukannya manusia.

"Kita tidak harus melambatkan usaha (perlaksanaan undang-undang syariah), sebaliknya merebut petunjuk itu secara positif.

"Apa lagi di sana untuk menunggu? Kita sudah mempunyai bangunan mahkamah yang mengagumkan, ramai pakar telah dihasilkan dan bahawa negara telah mencapai kemerdekaan. Apa lagi?" soal baginda.

Baginda bertitah, setiap individu bertanggung jawab melakukan perbuatan baik yang merupakan permintaan dari Allah.

Sehubungan itu jelas baginda, undang-undang Islam penting untuk mengawal semua masalah dalam hidup, agama, keturunan, minda dan kekayaan.

"Walaupun ia adalah tanggungjawab kita, ia perlu dipenuhi bagi Allah," titah baginda lagi.

Memetik laporan Brudirect.com, Sultan Brunei menjelaskan undang-undang Islam adalah pengetahuan dan sistem yang unik, sangat cantik dan sudah tentu akan dipilih apabila difahami. Bagaimanapun jika ia tidak difahami, ia akan dibenci.

"Sejak manusia tidak mahu memahami, undang-undang itu dilihat sebagai buruk dan menakutkan. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, kita dipandu oleh-Nya untuk melihat dengan jelas keindahan undang-undang Islam.

"Saya memberi mandat kepada agensi dan institusi berkaitan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei, Majlis Agama Islam, jabatan kehakiman, Peguam Negara dan Mahkamah Syariah perlu bekerjasama, berurusan secara kolektif dan telus hingga undang-undang ini membuahkan hasil," titah baginda.

Terdahulu, Menteri Hal Ehwal Ugama, Pangiran Dato Seri Setia Dr Hj Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman berkata, Majlis Agama Islam Brunei adalah badan tertinggi dalam membantu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda dalam menegakkan kesucian Islam di negara ini.

-sumber (http://www.siasah.com.my)

No comments:

Post a Comment